Wieloletnie doświadczenie

w przygotowywaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych, pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności z nauką pozwoliło na stworzenie KOREPETYTORNI.

 

Każdy z nas ma wieloletni staż i jest egzaminatorem egzaminu zewnętrznego. Mamy za sobą liczne szkolenia, ale wciąż podnosimy swoje kompetencje. Umiemy pracować zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce. Stawiamy na miłą atmosferę, małe grupy i indywidualizację pracy z uczniem.

Języki obce
współpraca szkoła językowa Master

W szkole Master kształcenie odbywa się na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nowoczesnych formy nauki języków obcych oraz wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania. Skuteczne przygotowanie do egzaminu gwarantuje wykwalifikowana kadra, która w przystępny sposób przekazuje wiedzę, uczy nowych umiejętności i utrwala zdobytą wiedzę.

Przy czym ważne jest, aby nauka języków obcych była przyjemnością, a czas spędzony w naszej szkole językowej był czasem dobrze wykorzystanym. Nauka języków obcych odbywa się na wszystkich poziomach.

Kontakt: 77 441 41 01
poziom 1 – poniedziałek 17.40-19.10 i piątki 17.00-18.30.
poziom 2 – do uzgodnienia

Szkoła istnieje na rynku 17 lat i cały czas się rozwija. Siedziba szkoły języków obcych znajduje się w Opolu przy ul. Waryńskiego 2, w samym centrum miasta, w pobliżu galerii Solaris, od przystanku dzielą ją tylko 22 metry.

Szukasz pomocy
i wsparcia?

Dobrze trafiłeś. Naszym zadaniem jest służyć Ci pomocą i radą w przygotowaniu do matury 2020.

Zespół naszych Mentorów, doświadczonych egzaminatorów maturalnych, przygotował dla Ciebie kursy oparte na kilku filarach:

Po pierwsze:
Systematycznie powtarzamy cały materiał, ćwiczymy i utrwalamy materiał pracując w małych grupach.

Po drugie:
Nasz Mentor powtarza, w sposób jasny i zrozumiały, cały materiał szkoły średniej. Prowadząc zajęcia ma zawsze czas na wszechstronną pomoc.

Po trzecie:
Nasze zajęcia to nie tylko czas powtarzania materiału i utrwalania wiedzy ale i samodzielnego sprawdzenia swoich postępów. Zajęcia upływają w miłej i bezstresowej atmosferze, bez oceniania oraz kontrolowania.

Jesteś dla nas najważniejszy.

Kurs stwarza możliwość solidnego
przygotowania się do egzaminu po klasie ósmej.

Program zajęć został opracowany ściśle pod kątem egzaminu i zapewnia powtórzenie, utrwalenie wiadomości oraz uzupełnienie zdobytych w szkole wiadomości.

Intensywny trening daje poczucie bezpieczeństwa, że przygotowania do egzaminu będą systematyczne, efektywne i właściwie rozplanowane w czasie.

Zajęcia prowadzą profesjonaliści i pasjonaci przedmiotu, będący również egzaminatorami.

Praca w małej grupie (6-8 osób) daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach wszystkim uczniom oraz pozwala na indywidualizację nauczania.

Korzyści związane z udziałem w zajęciach:

powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy
oswojenie z formą testów,
nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji,
praca w małych grupach,
rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu,
wzmocnienie pewności siebie,
dogodna lokalizacja,

Kurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych:

prowadzony jest z następujących bloków przedmiotowych: MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI
obejmuje …. godzin zajęć z danego bloku przedmiotowego.
przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie ósmoklasisty,

Masz pytania? 537 11 24 24

Z myślą o uczniach
kształcących się w technikach

realizujemy ciekawą ofertę edukacyjną – profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zarówno w zakresie części pisemnej jaki i praktycznej.

Gwarancją sukcesu na egzaminie jest wieloletnie doświadczenie prowadzących w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Zapewniamy pracę w małych grupach.

Na zajęciach pracujemy zarówno z  arkuszami egzaminacyjnymi jak i zadaniami autorskimi. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień pozwala na utrwalenie wiedzy, uzupełnienie wiadomości oraz obycie z określonymi typami zadań.

Przygotowanie do egzaminu w zakresie każdej z kwalifikacji jest prowadzone przez inny zespół mentorów, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia egzaminatora

Zachęcamy do udziału w zajęciach!