Kadra

Kilka słów o nas…

Multidoradcy24 spółka z o.o. założona w 2015 roku przez Dorotę Nowak –
pasjonatkę matematyki, edukatora, nauczyciela matematyki w szkole średniej, prowadzącą szkolenia i zajęcia dla uczniów oraz nauczycieli z zakresu efektywnych metod nauczania i uczenia się a także autorkę podręczników, zbiorów zadań oraz licznych artykułów związanych z uczeniem się i nauczaniem.

Nasza Kadra o sobie

Ewa Łucyszyn-Pająk [JĘZYK POLSKI]

Nauczycielka języka polskiego w II LO w Opolu. W zawodzie, jednocześnie w II LO, pracuję od 16 lat. Posiadam doświadczenie w pracy z uczniami zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym (częściej jednak uczę w klasach o profilach społeczno-prawnym lub humanistycznym).

 

Moi uczniowie osiągają wysokie wyniki z egzaminów maturalnych (9 lub 8 stanin – na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Potwierdzeniem moich kompetencji są nagrody: Nagroda Kuratora Oświaty, Nagroda Prezydenta Miasta oraz Nagrody Dyrektora. Dodatkowym i ważnym atutem w pracy z uczniami jest moja osobowość: jestem osobą komunikatywną, konsekwentną, rzetelną, łatwo nawiązującą kontakty interpersonalne.

Gabriela Szmolke [CHEMIA]

Nauczyciel dyplomowany. 26-letni staż pracy m.in. jako nauczyciel chemii.

 

Sześć najważniejszych liter w moim nieprywatnym życiu to:

C – ciekawy sposób prowadzenia zajęć;
H – humor dobry to moje hobby;
E – egzaminator maturalny z chemii;
M – moi maturzyści są bardzo dobrze przygotowani do egzaminu (medycyna, farmacja, doktoranci na wydziałach chemii);
I – inspiruję do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu królowej nauk (dla mnie jest to chemia);
A – atmosfera na moich zajęciach sprzyja przyswajaniu, powtarzaniu oraz utrwalaniu wiedzy i umiejętności.

Edyta Kościelak [JĘZYK POLSKI]

Polonistka z wyboru. W tym roku obchodzę swoją zawodową „18-stkę”. Jestem nauczycielem dyplomowanym, aktywnym egzaminatorem OKE Wrocław, który doszukuje się sensów i znaczeń prac maturalnych od 10 lat.

 

Pracuję jako polonistka w szkole ponadgimnazjalnej w Opolu. Wszyscy moi uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy maturalne. Lubię wyzwania i uważam, że każdego mozna przekonać do fascynującego świata literatury i sztuki.

Dorota Nowak [MATEMATYKA]

Egzaminator maturalny, nauczyciel dyplomowany VIII LO, który, z powodzeniem, udowadnia swoim uczniom, że matematyka jest łatwa, miła i przyjemna oraz że każdy może się jej nauczyć.

 

Dla mnie są rzeczy ważne, ważniejsze i matematyka. Dlatego odczarowuję wszystkie trudne tematy i gwarantuję 100% zrozumienia prezentowanych treści. Wszyscy moi uczniowie zdają egzamin maturalny, a wielu polubiło matematykę, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu.

Małgorzata Łyczko [JĘZYK POLSKI]

Nauczyciel dyplomowany, nauczane przedmioty: język polski, historia, wos. Miejsca pracy: Publiczne  Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu. W 2001 roku ukończony kurs organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu i uzyskanie kwalifikacji egzaminatora gimnazjalnego części humanistycznej. Od tego czasu ścisła współpraca z OKE we Wrocławiu. Pełnienie obowiązków przewodniczącej zespołu egzaminatorów w Opolu i Nysie, następnie egzaminator powtórnego sprawdzania. Prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów sprawdzających egzamin z języka polskiego.

 

W roku szkolnym 2018/2019 udział w projekcie Urzędu Miasta Opole „Carpe diem” – zajęcia przygotowujące ósmoklasistów do egzaminu z języka polskiego.

Anna Rogowska [LOGISTYKA]

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu. Ukończyłam matematykę oraz eurologistykę i transport. Od dziesięciu lat przygotowuję uczniów do zawodowych egzaminów zewnętrznych.

 

Mam uprawnienia egzaminatora i cyklicznie pracuję jako egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.